Home
برگ نخست
Downloads
دریافت فایل
Forums
تالار گفتگو
Your Account
صفحه شخصی

AhwazServer
وب سایت سجاد - آدرس جدید : www.1.Sajjad.ir: انجمنهای تخصصی

انجمنهای تخصصی سایت سجاد :: مشاهده موضوع - صحيفه سجاديه
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست انجمنهای تخصصی سایت سجاد » شعر و ادبیات

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version
صحيفه سجاديه
مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
hasan
مدير"عکاسي"،"شعر"،"طنز"
مدير


عضو شده در: 12 فروردین 1385
پست: 2699
محل سکونت: Yazd blank.gif


امتیاز: 844
دادن امتیاز
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 31 فروردین 1387 - 18:16    عنوان:  صحيفه سجاديه پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

به نام خدا

نيايش يكم

چون به دعا آغاز مى‏كرد نخست خداى عز و جل را با چنين عبارتهاى حمد و ثنا مى‏گفت

حمد و سپاس خداى را،آن نخستين بى پيشين را و آن آخرين‏ بى پسين را،
خداوندى را كه ديده بينايان از ديدارش قاصر آيد و انديشه‏ واصفان از نعت او فروماند.
آفريدگان را به قدرت خود ابداع كرد و به‏ مقتضاى مشيت خويش جامه هستى پوشيد
و به همان راه كه ارادت او بود روان داشت و رهسپار طريق محبت خويش گردانيد.

چون ايشان را به پيش راند،كس را ياراى واپس گراييدن نبود،
و چون واپس دارد،كس را ياراى پيش تاختن نباشد.

هر زنده جانى را از رزق مقسوم خويش توشه‏اى معلوم نهاد؛
آن‏ سان كه كس نتواند از آن كه افزونش داده،اندكى بكاهد
و بر آن كه‏ اندكش عنايت كرده،چيزى بيفزايد.

سپس هر يك از آدميان را عمرى معين مقرر كرد و مدتى محدود
كه با گامهاى روزها و سالهايش مى‏پيمايد،تا آنگاه كه به سر آردش؛
آن سان‏ كه چون آخرين گامها را بر دارد و پيمانه عمرش لبريز شود،او را فرو گيرد:
يا به ثواب فراوانش بنوازد،يا به ورطه عقابى خوفناكش‏ اندازد،
تا بدكاران را به كيفر عمل خويش برساند و نيكوكاران را به‏ پاداش كردار نيك خويش
و اين خود عين عدالت اوست.

منزه و پاك است نامهاى او و ناگسستنى است نعمتهاى او.
كس را نرسد كه او را در برابر اعمالش باز خواست كند
و اوست كه همگان را به‏ باز خواست كشد.#(1)
حمد و سپاس خداوندى را كه
اگر معرفت حمد خويش را از بندگان‏ خود دريغ مى‏داشت،
در برابر آن همه نعمتها كه از پس يكديگر بر آنان‏ فرو مى‏فرستاد،
آن نعمتها به كار مى‏داشتند و لب به سپاسش‏ نمى‏گشادند،
به رزق او فراخ روزى مى‏جستند و شكرش نمى‏گفتند.
و اگر چنين مى‏بودند از دايره انسانيت برون مى‏افتادند و در زمره‏ چارپايان در مى‏آمدند.
چنان مى‏شدند كه خداى تعالى در محكم تنزيل‏ خود گفته است:
«چون چارپايانند،بل از چارپايان هم گمراه‏تر.»#(2)

حمد و سپاس خداوندى را كه خود را به ما شناسانيد
و شيوه‏ سپاسگزارى‏اش را به ما الهام كرد
و ابواب علم ربوبيت خويش را به‏ روى ما بگشاد
و ما را به اخلاص در توحيد او راه نمود و از الحاد و ترديد در امر وى به دور داشت.
او را سپاس گوييم،چنان سپاسى كه چون در ميان سپاسگزارانش زيستن گيريم،
همواره با ما باشد و به يارى آن از همه آنان كه
خواستار خشنودى و بخشايش او هستند گوى سبقت‏ بربايم.
آن چنان سپاسى كه تابشش تاريكى وحشت افزاى گور بر ما روشن گرداند
و راه رستاخير براى ما هموار سازد
و در آن روز كه هر كس‏ به جزاى عمل خويش رسد و بر كس ستم نرود
و هيچ دوستى از دوست‏ خويش دفع مضرت نتواند و كس به كس يارى نرساند،
چون در موقف‏ بازخواست ايستيم،منزلت ما برافرازد و بر مرتبت ما بيفزايد .

حمد و سپاسى آنچنان كه
نوشته در نامه عمل ما به اعلى عليين فرا رود و فرشتگان مقرب بر آن گواهى دهند.

حمد و سپاسى آنچنان كه
در آن روز كه ديدگان را پرده حيرت‏ فرو گيرد،ديدگان ما بدان روشنى گيرد
و در آن روز كه گروهى سيه‏روى‏ شوند،ما سپيدروى گرديم.

حمد و سپاسى آنچنان كه
ما را از آتش دردناك خداوندى برهاند و در جوار كرمش بنشاند.

حمد و سپاسى آنچنان كه
ما را با فرشتگان مقرب او همنشين سازد و در آن سراى جاويد
كه جايگاه كرامت هميشگى اوست با پيامبران‏ مرسل همدوش گرداند.

حمد خداوندى را كه سيرتها و صورتهاى پسنديده را براى ما برگزيد
و روزيهاى خوش و نيكو را به ما ارزانى داشت.
خداوندى كه ما را آن گونه برترى داد كه بر همه آفريدگان سلطه يابيم،
چندان كه به‏ قدرت او هر آفريده فرمانبردار ماست و به عزت او در ربقه طاعت ما.

سپاس خداوندى را كه جز به خود،در نياز را به روى ما فرو بست.

چگونه از حمد او بر آييم؟كى سپاسش توانيم گفت؟نمى‏توانيم،كى‏ توانيم؟

حمد خداوندى را كه
در پيكر ما ابزارهايى نهاد كه توان بست و گشادمان باشد
و به نعمت روح،زندگيمان عنايت فرمود
و اندامهايى داد كه به نيروى آنها كارها توانيم ساخت
و ما را از هر چه خوش و گوارنده‏ است روزى داد
و به فضل خويش بى‏نياز گردانيد و به من و كرم خود سرمايه بخشيد.
و تا فرمانبردارى و سپاسگزاريمان بيازمايد،
به كارهايى‏ فرمان داد و از كارهايى نهى فرمود.
چون از فرمانش سر برتافتيم و بر مركب عصيان برنشستيم،به عقوبت ما نشتافت
و در انتقام از ما تعجيل‏ روا نداشت،بلكه به رحمت و كرامت خويش ما را زمان داد
و به رأفت و حلم خود مهلت عطا فرمود،باشد كه بازگرديم.

حمد و سپاس خداوندى را كه
ما را به توبه راه نمود.و اگر پرتو فضل‏ او نبود،هرگز بدان راه نمى‏يافتيم.
و اگر از فضل او تنها به همين يك‏ نعمت بسنده مى‏كرديم،بازهم
دهش او به ما نيكو و احسان او در حق ما جليل و فضل و كرمش بس كرامند مى‏بود،
كه روش او در قبول توبه پيشينيان نه چنين بود.
ما را از هر چه فراتر از تاب و توانمان بود معاف‏ داشت و جز به اندازه توانمان تكليف نفرمود
و جز به اعمال سهل و آسانمان وا نداشت،تا هيچ يك از ما را عذرى و حجتى نماند.

هر كه از ما سر از فرمانش برتابد،كارش به شقاوت كشد
و آن كه به‏ درگاه او روى كند،تاج سعادت بر سر نهد.

حمد و سپاس خداى را،بدان سان كه
مقرب‏ترين فرشتگانش و گرامى‏ترين آفريدگانش و ستوده‏ترين ستايندگانش مى‏ستايند.

حمدى برتر از هر حمد ديگر،آن سان كه پروردگار ما از همه آفريدگان‏ خود برتر است.

حمد باد او را به جاى هر نعمتى كه بر ما و بر ديگر بندگان در گذشته و زنده خود دارد،
به شمار همه چيزها كه در علم بى‏انتهاى او گنجد و چند برابر نعمتهايش،
حمدى بى‏آغاز و بى‏انجام و تا روز رستاخيز،
حمدى‏ كه حدى و مرزى نشناسد و حسابش به شمار در نيايد و پايانش نبود و زمانش در نگسلد.
حمدى كه ما را به فرمانبردارى و بخشايش او رساند
و خشنودى‏اش را سبب گردد و آمرزش او را وسيله باشد
و راهى بود به‏ بهشت او
پناهگاهى بود از عذاب او
و آسايشى بود از خشم او
و ياورى بود بر طاعت او و مانعى بود از معصيت او
و مددى بود بر اداى حق و تكاليف‏ او.
حمدى كه ما را در ميان دوستان سعادتمندش كامروا كند
و به زمره‏ آنان كه به شمشير دشمنانش به فوز شهادت رسيده‏اند درآورد.انه ولى‏ حميد.

پى‏نوشتها
1.اشاره است به اين آيه: «لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون (سوره 21/آيه 23)
.2 ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا (سوره 25/آيه 44)

_________________

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger
تشکرها از این تاپیک
Sajjad(جمعه 20 اردیبهشت 1387 - 18:56), hasan از این تاپیک تشکر میکنم 
hasan
مدير"عکاسي"،"شعر"،"طنز"
مدير


عضو شده در: 12 فروردین 1385
پست: 2699
محل سکونت: Yazd blank.gif


امتیاز: 844
دادن امتیاز
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 31 فروردین 1387 - 18:20    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

نيايش دوم

دعاى آن حضرت است.پس از حمد و سپاس خداوندى،بر محمد رسول الله(ص) درود مى‏فرستد

حمد و سپاس خداوندى را كه
بر ما منت نهاد و پيامبر خود محمدصلى الله عليه و آله را به رسالت بر ما فرستاد.
اين نعمت ويژه ما بود وامتهاى گذشته كه در قرنهاى پيشين مى‏زيستند بى‏بهره از آن بودند.

اين همه برآمده از قدرت اوست كه ناتوان نبود در هر كار
هر چند سترگ‏بود و فرو نگذارد هيچ كارى را هر چند خرد بود.

پس ما را خاتم همه آفريدگان قرار داد و گواهان بر منكران.
و به‏كرم خود شمار ما را از آنان كه شمارشان فرو كاست فزونى بخشيد.

بار خدايا،بر محمد كه
امين وحى توست،برگزيده از ميان‏آفريدگان توست،دوست مخلص از ميان همه بندگان توست،
آن امام‏رحمت و پيشواى خير و كليد بركات،درود بفرست،
آن‏سان كه او جان‏خويش در فرمان تو نهاد و جسم خويش به راه تو هدف تير بلا گردانيد
ودر دعوت به دين تو با خويشاوندان خود آشكارا خصومت ورزي
دو براى خشنودى تو با خاندان خويش به پيكار برخاست
و تا دين تو رازنده دارد،پيوند از خويش و پيوند ببريد.
نزديكان انكارپيشه را از خود دور داشت و دوران دعوت‏پذير را به خود نزديك ساخت.
در راه تو بابيگانگان دوستى ورزيد و با نزديكان دشمنى .
و تا حق رسالت تو بگزارد،خويشتن را به رنج افكند.
جان خويش در بوته تعب نهاد تا به كيش تودعوت كند.
خويشتن به كار داشت تا امت را اندرز دهد.
به ديار غربت‏رخت كشيد و موطن مألوف و زادبوم و سراى انس خود رها كرد،تا دين‏تو را نصرت دهد
و بر آنان كه بر تو كفر مى‏ورزيدند غلبه جويد،
تا به‏هر چه در حق دشمنان تو خواسته بود به تمام دست يافت
و هر چه درباره‏دوستان تو انديشيده بود،به كمال حاصل آمد.
پس بدان هنگام كه به‏يارى تو پيروزى مى‏طلبيد
و به نيروى نصرت تو بر ناتوانى خويش‏چيره مى‏گشت،آهنگ جنگ ايشان كرد.
با آنان در دل خانه‏هايشان غزاكرد و به ناگاه در ميان منازلشان بر سرشان تاخت،
تا دين تو آشكارگرديد و كلمه تو برتر شد،اگر چه مشركان را ناخوش افتاد.

بار خدايا محمد را به پاداش رنجى كه در راه تو كشيد به عالى‏ترين‏درجات بهشت خود فرابر،
آن سان كه هيچ كس را نرسد تا به منزلت بااو برابرى جويد و به مرتبت با او همبرى كند
و هيچ ملك مقرب و پيامبرمرسلى در نزد تو با او برابرى نتواند.

بار خدايا،
افزون از آنچه او را وعده داده‏اى كه شفاعتش را در حق‏اهل بيت پاك و امت با ايمانش بپذيرى،عطا فرماى.

اى خداوندى كه هيچ وعده‏اى خلاف نكنى و به هر چه گويى وفاكنى.

اى دگرگون كننده بديها به چند برابر نيكيها انك ذو الفضل العظيم‏و الجواد الكريم.

_________________

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email شناسه عضویت در Yahoo Messenger
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید

Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
قالب فارسی شده توسط ایران یاد

INP-Nuke Copyright © 2005-2006 IranNuke Portal
Powered by  MyPagerank.Net
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi | INP-Nuke Copyright © 2005-2006 IranNuke Portal

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.11 ثانیه