مقاله ISI را چگونه ویرایش کنیم؟

انجمنهای تخصصی سایت سجاد -> زبان خارجه

نویسنده: sheyda69محل سکونت: تهران پستتاریخ: دوشنبه 11 مرداد 1395 - 21:08    عنوان:  مقاله ISI را چگونه ویرایش کنیم؟بلند خواندن بخشی از مطلب به شما کمک می نماید که عبارت های نامربوط را که برای چشـم بدون مساله به نظر می رسند شناسایی بکنید * با این کار شما فراموش می بکنید چه عبارت هایی نوشته اید مغزتان انچه که هست می بیند نه آنچه که رفیق دارد ویرایش خوب به قدرت و تاثیرگزاری مطلب می افزاید در ادامه چند ترفند که در ویرایش انگلیسی مقاله تاثیر گذارند آورده شده است.

نوشته را بلند بخوانید

اینآموزش به ویژه برای افرادی که چشم خوانی می کنند مناسب است
بلند خواندن بخشی از مطلب به شما کمک می نماید که عبارت های نامربوط را که برای چشم بدون مساله به نظر می رسند شناسایی بکنید . اینآموزش به ویژه جهت افرادی که چشـم خوانی می کنند مناسب است.

برعکس جالب بخوانید

مغز ما تمایل دارد که عبارت ها را انطور که رفیق دارد ببیند نه انطور که هستند به همین است که ما گاهي وقتها متنی سرشار از غلط املایی را می خوانیم اصلا متوجه نمی شویم. خواندن برعکس زیبا عبارات به صورت کلمه به کلمه به ما کمک می نماید تا غلط های املایی را به راحتی تشخیص دهیم

چند روز بعد از نوشتن ویرایش را شروع کنید


حداقل شب به مغزتان استآسان دهید بعد ویراستاری انگلیسی مقاله علمی را شروع کنید. با این کار شما فراموش می بکنید چه عبارت هایی نوشته اید و مغزتان انچه که هست می بیند نه آنچه که رفیق دارد.

از طول عبارت ها کم بکنید

از عبارات کوتاه که مفهوم را دقیق می رسانند استفاده بکنید . از عبارت های زیاد با لغات سخت ساختار پیچیده در متن علمی نبایستی مصرف کرد.

حذف بکنید

هر کلمه، نقطه، ویرگول و … باید ی جهت بودن در متن شما داشته باشد. چنانچه کلمه یا عبارت ای به نوشته شما ارزشی نمی بخشد از شرش خلاص شوید.خیلی از لغات تخصصی و عجیب غریب مصرف نکنید

لغات تخصصی (jargon ) اکثرا خواننده را خسته می کنند و جهت متن علمی استفاده بیش از میزان از انها اصلا مناسب نیست

از تکرار مورد در بخشهای مختلف بپرهیزید

احتمالا شما یک موضوع یا نتیجه گیری را در چند بخش با عبارت بندی های مفرق استفاده کرده باشید.

قید های نامربوط را حذف بکنید

زیاد از قیدها جهت توصیف فعل ضروری می باشند اما برخي هم خود فعل خودش را توصیف می نماید نیازی به قید ناست . جهت مثال” He ran quickly” دویدن مفهوم سرعت را می رساند نیازی به استفاده از قید اینجا ناست چنانچه دویدن او اهسته بود می توانیم بنویسیم “He ran slowly” اما اگر مشکلی نداشت خود “He ran” مفهوم را می رساند باید به خواننده اطمینان کنیم که مفهوم دویدن را می داند.

از عبارت های مجهول بپرهیزید

مجهول بودن عبارت ، نوشته را ضعیف می نماید و مقبولیت آن را كم شدن می دهد. تا جایی که امکان دارد از عبارت های معلوم مصرف بکنید .انجمنهای تخصصی سایت سجاد -> زبان خارجه

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

صفحه 1 از 1